Een vereniging voor jong en oud!
 

Opzeggen lidmaatschap

Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen moet u dit te allen tijde schriftelijk of per e-mail doorgeven aan onze penningmeester, dit om vergissingen te voorkomen. Ook stellen wij het op prijs als u dit even doorgeeft aan de desbetreffende leiding. De opzegging gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal.

LET OP!! Persoonlijk afmelden wordt door de leiding op prijs gesteld, maar leidt niet tot opzegging bij de ledenadministratie!

Per mail kunt u opzeggen via: penningmeester@spartastreefkerk.nl 

En schriftelijk kunt u uw opzegging sturen naar:

Arianne Rodenburg
Nieuwe Veer 117
2959 AN Streefkerk

Adres- en mailadreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na verhuizing per mail of schriftelijk zijn door gegeven aan de ledenadministratie.