Een vereniging voor jong en oud!
 

Betalingen

De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso, dit kan per kwartaal aan het begin van het kalenderkwartaal, per half jaar aan het begin van ieder half jaar of per jaar aan het begin van het kalenderjaar. De betaling van de bondscontributie vindt plaats in januari. Het nieuwe lid machtigt Gymnastiekvereniging Sparta via het inschrijfformulier.


Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de penningmeester. Kijk voor het adres van de penningmeester onder het kopje "over ons".